Grzegorz Kopacza – lat 43

Reumatyczne zapalenie w stawach. Brak energii. Nadwaga.